Monthly Archives: March 2012

ONHANDIG 4

onhandig 4                                                                          scroll down for English version

Iedereen ontzettend bedankt voor de hartverwarmende reakties zowel hier op de site als via de mail… Het is als onervaren éénhandige lastig iedereen persoonlijk te beantwoorden – neem me niet kwalijk dat ik deze algemene gelegenheid hiervoor aangrijp!

Het gaat, weliswaar langzaam, de goede kant uit met de hand. De operaties hebben duidelijk goed werk gedaan, de direkte gevolgen daarvan genezen voorspoedig. De 3 vingers die eerst totaal ongevoelig bleven worden ook weer langzaam wakker – met allerlei oefeningen en zwachtels probeer ik ze weer bij de les te krijgen, in optimistische buien hoop ik dat het over een anderhalve maand misschien al redelijk onder controle zou kunnen zijn – maar het kan nog steeds héél anders uitpakken…
Ondertussen krijg ik allemaal goede berichten over de NITS concerten in binnen en buitenland, waar ik natuurlijk – ondanks het logische zitten te verbijten ;-) blij mee ben + trots op Henk , Rob en Titia dat ze dit zo snel voormekaar hebben gekregen…
En toch…  hopelijk tot gauw!

                                                                                                                          English version

Thanks everyone for your heartwarming reactions, as well here on this site as through e-mail… Being an unexperienced one armed bandit it’s hard to answer everyone personally – hope you don’t mind me grabbing the opportunity to do
that this public way!
Though slowly, my hand is recovering steadily. The operations have done their job well, the actual wounds of which have almost healed already.
The three fingers that were completely numb are waking up slowly – by training and exercises I’m trying to get them back together gain – sometimes, when I’m optimistic I hope that I might get them under control within some 6 weeks, but there’s no guarantee at all…
In the meantime I get lots of positive reactions on  people who visited NITS concerts in Holland and abroad, I’m glad and proud that Henk,Rob and Titia
got it all together so quickly –  and at the other hand (…) I’m not so glad at all, of course…
Hopefully we’ll see each other quite soon !

ONHANDIG 3

NITS hebben inmiddels Titia van Krieken bereid gevonden om bij de komende concerten  de toetsen te laten weerklinken – waarvoor mijn dank, Titia!
In vertrouwde handen dus:  Titia speelde al geruime tijd bij de NITS in de tijden van ‘Wool’ en ‘Alankomaat’  – door haar weer een tijdelijk NITS met een andere  kleur herleving !  ik wens Titia, de band en iedereen mooie avonden toe,
Robert Jan

NITS found replacement for making the keys sound right during the upcoming concerts in the person of Titia van Krieken – thank you, Titia!
this means it’s in good and well experienced hands: Titia already joined NITS in times of ‘Wool’ and ‘Alankomaat’, so with her there’s a temporary NITS with a different colour revival ! I do wish Titia, the band and everybody some real good concerts,
Robert Jan

MALPENSA

 
na de afgelopen jaren alle hoeken en gaten van ons Europees territorium bespeeld te hebben, hebben de N I T S zich in 2011 voornamelijk geconcentreerd op het tot stand komen van een nieuwe CD en daar veel tijd en ruimte aan gegeven.
 
uiteindelijk hebben we een grote variatie aan songmateriaal op diverse plekken kunnen opnemen, zoals het analoge paradijs Kytopia (Utrecht) , waar oa Colin Benders ‘zelf’ ook een aantal bijdragen mee heeft geblazen, de vertrouwde eigen WERF studio in Amsterdam en… een kasteel in Piemonte, Italië wat door bevriende kunstenaars voor Nits opnames beschikbaar was gesteld. het door hen verbouwde en beheerde kasteel had naast alle andere ‘Italiaanse voordelen’ een grote keuze aan akoustiek in haar middeleeuwse stenen kamers, kelders en gewelven… met een zelf opgelegde keuze richting drumloops en 70/80er jaren electronica als eerste uitgangspunt van de uiteindelijk jaar-lange-reis heeft dit alles tot een bijzondere CD geleid – sommigen beweren de 25e ! – die zich onderscheidt met songs in zeer diverse geografische en sferische invloeden, waarbij de rode NITS draad altijd weer de eenheid bewaakt…
   
M A L P E N S A
 
after years of playing our European territory intensively, the NITS predestinated the year 2011 mainly as a year of creating and recording a new CD being able to use factor time where convenient or necessary.
 
this resulted in recording a great variety of fresh song material on different locations, as there was the analogue paradise Kytopia (Utrecht, Holland), owned by Dutch trumpet player Colin Benders who also contributed musically during these NITS recording sessions, taking the band into thus far unexplored NITS atmospheres. the Amsterdam WERF studio was the usual basic location, where material was created, prepared and recorded by Paul Telman. the second …… location was Piedmont, Italy, where friend artists opened up their beautiful castle to this special NITS occasion… providing the band with – aside from all other Italian advantages ;-) a great assortment of acoustics in it’s medieval stone rooms and cellars. together with a self-indulged direction pointing towards drum loops and early electronics this one-year-long recording approach led to another surprising new NITS album – some say No 25 ! – distincting itself by a great variety of songs that are under different geographical and spherical influences, with the leading NITS thread always there to keep watch over it’s unity…
for more info visit the S I T E
 

ONHANDIG 2

Iedereen ontzettend bedankt voor jullie reacties en mentale steun!
het wordt elke dag duidelijker dat, hoewel er zich verder geen complicaties oid voordoen, dit niet zomaar even voorbij gaat…  woensdag as weer heel even
onder het mes voor een genezingsbespoedigend ingreepje, verder doen de zon + lentegevoel het ook goed ;-) 
Robert Jan

Thank you so much, everybody – for your reactions and mental support!
each day it’s  showing more an more that this is not ‘just something’ that will be over on short terms…  wednesday I’ll go back to the hospital for a small surgery-for-faster-recovery and for the rest… it does help to know and feel that it’s ‘springtime coming soon’ ;-)
Robert Jan

ONHANDIG 1

Mijn linkerhand is vorige week maandag aangevallen door  een nare bacterie, die er voor gezorgd heeft dat ik meteen in het ziekenhuis moest blijven om geopereerd te worden.  Net nu de laatste soloprogramma’s zo lekker liepen en de NITS tour – eindelijk weer – van start zou gaan, als muzikant hoop ik een betere timing te hebben…
In ieder geval betekent het dat ik voor onbepaalde tijd rust moet houden om goed te genezen, de eerste NITS-concerten moesten helaas gecancelled, voor de komende optredens wordt nu naar een oplossing gezocht; voor hoe lang is op dit moment nog niet in te schatten – ik hoop dat ik me binnen afzienbare tijd  weer fit bij de band aan kan sluiten en wens iedereen in de tussentijd hele leuke NITS-concerten toe !

Robert Jan

 

Let op: nieuwe concertdata Nits en Robert Jan Stips ivm operatie Robert Jan Stips

Robert Jan Stips ligt op dit moment in het ziekenhuis na een acute operatie aan zijn hand.
Het is duidelijk dat de Nits volgende week niet kunnen optreden.

Het solo optreden van  2 maart in Theater De Klif in Nijmegen zal worden verplaatst naar 28 september 2012 .

We houden jullie op de hoogte.